2017-05-09

Dane podstawowe

Nazwa: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego
Adres: ul. Koszarowa 5,
51-149 Wrocław

NIP: 895-16-31-106
REGON: 000290469
KRS: 0000062499
Nr księgi rejestrowej podmiotów wykonujących działalność leczniczą: 000000001264
Kod organu rejestrowego: W-02 Wojewoda Dolnośląski
Forma organizacyjno-prawna: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
Adres e-mail: gromkowski@szpital.wroc.pl
Telefon: (71) 326 13 25,
(71) 326 13 27 do 31;
(71) 39 57 400;

Fax: (71) 326 06 22