2017-05-09

Instrukcja korzystania ze strony BIP

1. Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, składający się z ujednoliconego systemu stron w sieci informatycznej, na których zostaje udostępniona informacja publiczna.
2. Podstawowym przeznaczeniem strony BIP jest prezentacja informacji na temat podmiotów zobowiązanych do prowadzenia stron BIP.
3. Aby zapoznać się z informacjami w Biuletynie Informacji Publicznej należy kliknąć w odpowiedni link w menu przedmiotowym.