2017-05-09

Organy szpitala

Organami Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego są:
1. Dyrektor
2. Rada Społeczna