2017-05-09

Przedmiot działalności

1. Celem działalności Szpitala jest:
a. udzielanie stacjonarnych i całodobowych oraz ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych, szeroko pojętej działalności diagnostycznej, terapeutycznej, rehabilitacyjnej, profilaktyczno - wychowawczej;
b. dążenie do osiągnięcia jak najwyższego zadowolenia pacjentów z udzielanych świadczeń zdrowotnych;
c. uczestniczenie w przygotowaniu osób do wykonywania zawodu medycznego i kształcenia osób wykonujących zawód medyczny.

2. Do zadań Szpitala należy:
a. udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne oraz ambulatoryjne świadczenia zdrowotne;
b. promocja zdrowia;
c. realizacja zleconych przez właściwy organ określonych zadań związanych z obroną cywilną, sprawami obronnymi i ochroną ludności.