2017-05-09

Przeprowadzone kontrole

Zgodnie z art. 10 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.) informacje publiczne nieudostępnione na stronie podmiotowej BIP można uzyskać na wniosek, który należy przesłać na adres:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego,
ul. Koszarowa 5,
51-149 Wrocław; 
nr faksu (71) 326 06 22
lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: gromkowski@szpital.wroc.pl

Wykaz kontroli: