2017-05-09

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw

Kontakt z Dyrekcją Szpitala odbywa się pod numerem tel.: (71) 39 57 426 przez Sekretariat Szpitala czynny w godzinach 7:25 – 15:00 lub pisemnie za pośrednictwem: operatora pocztowego, kierując przesyłkę na adres:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego,
ul. Koszarowa 5, 
51-149 Wrocław.
numer faksu: (71) 326 06 22
lub e-mail: gromkowski@szpital.wroc.pl

Sprawy kierowane do Szpitala załatwiane są w kolejności ich wpływu, w terminach wynikających z przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego oraz innych ustaw w formie pisemnej, telefonicznej lub ustnie.

Skargi i wnioski rozpatrywane są przez Dyrektora Szpitala

oraz Zastępców Dyrektora.

Skargi i wnioski można składać w sekretariacie Dyrektora Szpitala od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 do 14.00, a także wysyłać pocztą tradycyjną na adres:

51- 149 Wrocław, ul. Koszarowa 5

lub składać telefonicznie pod nr telefonu : (71) 39 57 426; fax: (71) 322 06 22;

e-mail: gromkowski@szpital.wroc.pl

numer telefonu do archiwum szpitala: (71) 39 57 556

Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej pacjenta